Priser

Prisen for adgang til klatreparken vil variere i forhold til høyde på deltageren. Om man er mellom 120 cm og 140 cm vil man ha adgang til tre av klatreparken sine ruter. Om man er over 140 cm vil man ha adgang til klatreparken sine fem ruter. Om man er over 140 cm står man fritt til å velge om man vil benytte seg av hele parken eller om man vil benytte seg av tre av rutene. 

Under kan du se prisene for klatreparken sesongen 2018.